Powrót do Galerii

Restrepia pandurata

Restrepia pandurata

Restrepia purpurea

Autor:  Roman Drzewniak, Brno

Data:  luty 2014

Pochodzenie:  kolekcja w³asna