Powrót do Galerii

Restrepia sp.

Restrepia sp.

Restrepia sp.

Autor:  Alan Hope - Australia

Data:  lipiec 2014

Pochodzenie:  kolekcja w³asna