Powrót do Galerii

Scaphosepalum ovulare

Scaphosepalum ovulare

Scaphosepalum ovulare

Autor:  Roman Drzewniak - Brno

Data:  maj 2014

Pochodzenie:  kolekcja w³asna