Powrót do Galerii

Dracula psittacina

Dracula rezekiana

Dracula sodiroi

Autor:  Piotr Dobrzyński

Data:  luty 2017

Pochodzenie:  kolekcja własna