Powrˇt do Galerii

Restrepia flosculata

Scaphosepalum sp.

Trias oblonga

Autor:  Grzegorz Garbuz

Data:  maj 2017

Pochodzenie:  kolekcja Marii i Grzegorza Garbuzˇw