Powrót do Galerii

Myoxanthus punctatus

Pleurothallis dilemma

Restrepia cuprea

Autor:  Grażyna Siemińska

Data:  listopad 2017

Pochodzenie:  kolekcja własna