Powrˇt do Galerii

Restrepia muscifera

Trichopilia marginata

Zygostates apiculata

Autor:  Grzegorz Garbuz

Data:  kwiecie˝ 2018

Pochodzenie:  kolekcja Marii i Grzegorza Garbuzˇw