Powrót do Galerii

Brassocattleya Morning Glory Valentine Kiss

Rhyncholaelia Aristocrat

Rhyncholaelia Aristocrat

Autor:  Tamara Florczak

Data:  marzec 2019

Pochodzenie:  kolekcja w³asna