Powrˇt do Galerii

Phymatidium delicatulum

Platystele examen-culicum

Pleurothallis crocodiliceps

Autor:  Grzegorz Garbuz

Data:  wrzesie˝ 2019

Pochodzenie:  kolekcja Marii i Grzegorza Garbuzˇw