Powrót do Galerii

Aerangis hyaloides

Psygmorchis cristagalli

Sophrolaeliocattleya

Autor:  Grażyna Siemińska

Data:  styczeń 2020

Pochodzenie:  kolekcja własna