Powrót do Galerii

Kefersteinia mystacina

Pleurothallis barbosana

Stelis maloi

Autor:  Grażyna Siemińska

Data:  kwiecień 2020

Pochodzenie:  kolekcja własna