Powrˇt do Galerii

Dracula Phantom

Helcia sanguinolenta

Oberonia sp.

Autor:  Grzegorz Garbuz

Data:  stycze˝ 2022

Pochodzenie:  kolekcja Marii i Grzegorza Garbuzˇw