Powrót do Galerii

Cymbidium aloifolium

Autor:  Zbigniew Roman

Data:  lipiec 2003

Pochodzenie:  kolekcja w³asna