Powrót do Galerii

Ascocentrum ampullaceum

Ascocentrum ampullaceum

Ascocentrum ampullaceum

Autor:  Iwona Dorochowicz

Data:  marzec 2010

Pochodzenie:  kolekcja w³asna