Strona główna serwisu Strona główna forum

  Grupa:  Sugestie, uwagi i informacje o forum

 Temat:  Nie mogę wysłać wiadomości.
Odpowiedz Pokaż wiadomość 
Autor: Elżbieta Ziąbkowska
E-mail: jaeuterpe@gmail.com
Data: wtorek, 28 września 2010 12:56:30
Co się dzieje? Już pół dnia usiłuję wysłać wiadomość dotyczącą wymiany i otrzymuję odpowiedź"wiadomość oczekuje teraz na akceptację moderatora".

Powrót do grupy


© Copyright 2023 Orchidarium.pl