Storczyki od A do Z 


Dział Storczyki od A do Z jest przesięwzięciem w toku. Jego aktualny stan wynikł z pracy wielu osób, które zajmowały się wyszukiwaniem materiałów źródłowych, tłumaczeniem i końcową edycją, i należy się im podziękowanie za bezinteresowną pracę dla dobra polskiego środowiska storczykarskiego. Aktualna liczba arkuszy na dziś wynosi 557.

Zapraszamy wszystkich do pomocy w tworzeniu i rozszerzaniu tego działu. Redaktorem działu jest Grażyna Siemińska i chęć opracowania instrukcji uprawy lub pomocy przy tłumaczeniu materiałów źródłowych należy zgłaszać na jej adres e-mail.

Podziękowania za udostępnienie materiałów źródłowych (informacji i fotografii) należą się także następującym osobom i organizacjom: Wolfgang Wieser, Dale i Deni Borders, Greg Allikas, Charles i Margaret Baker, American Orchid Society, Orchids & More, Oak Hill Gardens, Orchid Greenhouse i wielu innym. Ewentualne prawa autorskie są podawane w wypadku wszystkich wykorzystanych materiałów.

Uwaga: obecność na liście znacznikaNowy arkusz uprawyobok danego arkusza oznacza, że został on dodany w ciągu ostatnich 30 dni. Uporządkowaną chronologicznie listę ostatnich 30 arkuszy można znaleźć tutaj.

Redaktor- Grażyna Siemińska
Orchidarium - info@orchidarium.pl