Powrót do Galerii

Stelis itatiayae

Zygopetalum

Kefersteinia mystacina

Autor:  Jarosław Sułek

Data:  lipiec 2023

Pochodzenie:  kolekcja własna