Powrót do Galerii

Kefersteinia mystacina

Pleurothallis claviculata

Paphinia herrerae

Autor:  Grażyna Siemińska

Data:  lipiec 2023

Pochodzenie:  kolekcja własna