Powrót do Galerii

Cypripedium calceolus

Cypripedium calceolus

Cypripedium flavum

Autor:  Maciej Pitak

Data:  maj 2020

Pochodzenie:  kolekcja w³asna