Powrót do Galerii

Cypripedium flavum

Cypripedium japonicum

Cypripedium kentuckiense

Autor:  Roman Maruska - Czechy

Data:  marzec 2005

Pochodzenie:  wystawa w Dre¼nie - 12 marca 2005