Powrót do Galerii

Ascocentrum miniatum

Ascocentrum miniatum

Ascocentrum miniatum

Autor:  Piotr Piesik

Data:  czerwiec 2004

Pochodzenie:  kolekcja w³asna