Powrót do Galerii

Dracula felix

Dracula gigas

Dracula gigas

Autor:  Kazimierz Oboza

Data:  listopad 2014

Pochodzenie:  kolekcja w³asna