Powrót do Galerii

Aerangis citrata

Aerangis citrata

Aerangis citrata

Autor:  Iwona Dorochowicz

Data:  lipiec 2006

Pochodzenie:  kolekcja w³asna