Powrót do Galerii

Maxillaria brevilabia

Maxillaria brunnea

Maxillaria brunnea

Autor:  Piotr Markiewicz

Data:  listopad 2012

Pochodzenie:  kolekcja w³asna