Powrót do Galerii

Acanthophippium javanicum

Acanthophippium mantinianum

Acanthophippium striatum

Autor:  Piotr Markiewicz

Data:  listopad 2012

Pochodzenie:  kolekcja w³asna