Powrót do Galerii

Bulbophyllum ecornutum

Bulbophyllum elassoglossum

Bulbophyllum elassoglossum

Autor:  Piotr Markiewicz

Data:  listopad 2012

Pochodzenie:  kolekcja w³asna