Powrót do Galerii

Pleurothallis microcardia

Pleurothallis minutalis

Pleurothallis minutalis

Autor:  Roman Drzewniak, Brno

Data:  maj 2013

Pochodzenie:  kolekcja w³asna