Powrót do Galerii

Restrepia

Restrepia

Restrepia antennifera

Autor:  Piotr Piesik

Data:  marzec 2006

Pochodzenie:  kolekcja w³asna

 

Komentarz autora:

Jest to prawdopodobnie Restrepia striata