Powrót do Galerii

Restrepia cuprea

Restrepia cuprea

Restrepia cuprea

Autor:  Roman Drzewniak - Brno

Data:  listopad 2014

Pochodzenie:  kolekcja w³asna