Powrót do Galerii

Restrepia cuprea

Restrepia cymbula

Restrepia cymbula

Autor:  Piotr Piesik

Data:  czerwiec 2004

Pochodzenie:  kolekcja w³asna