Powrót do Galerii

Restrepia cymbula

Restrepia cymbula

Restrepia cymbula

Autor:  Jerzy Dziedzic

Data:  lipiec 2004

Pochodzenie:  kolekcja w³asna