Powrót do Galerii

Restrepia cymbula

Restrepia cymbula

Restrepia cymbula

Autor:  Monika Mross

Data:  luty 2007

Pochodzenie:  kolekcja w³asna