Powrót do Galerii

Tolumnia Jairak Flyer 'No 703'

Tolumnia Jairak Flyer 'No 703'

Ascocenda Princess Mikasa 'Blue'

Autor:  Jerzy Dziedzic

Data:  listopad 2023

Pochodzenie:  Kolekcja w³asna