Powrót do Galerii

Cattleytonia Jamaica Red

Autor:  Jerzy Dziedzic

Data:  marzec 2003

Pochodzenie:  kolekcja w³asna