Powrót do Galerii

Brassocattleya Binosa

Brassocattleya Binosa

Brassocattleya Binosa

Autor:  Iwona Dorochowicz

Data:  listopad 2007

Pochodzenie:  kolekcja w³asna