Powrót do Galerii

Laeliocattleya Rojo

Laeliocattleya Rojo

Autor:  Iwona Dorochowicz

Data:  marzec 2008

Pochodzenie:  kolekcja w³asna