Powrót do Galerii

Dracula woolwardiae

Dracula xenos

Gongora luteola x quinquenervis

Autor:  Piotr Dobrzyński

Data:  luty 2017

Pochodzenie:  kolekcja własna