Powrót do Galerii

Dracula xenos

Gongora luteola x quinquenervis

Lepanthes acuminata

Autor:  Piotr Dobrzyński

Data:  luty 2017

Pochodzenie:  kolekcja własna