Powrót do Galerii

Ascocenda Princess Mikasa 'Blue'

Ascocenda Princess Mikasa 'Blue'

Ascocenda Princess Mikasa 'Blue'

Autor:  Marzena Lidwin

Data:  czerwiec 2004

Pochodzenie:  kolekcja w³asna