Powrót do Galerii

Ascocenda Chaisin

Ascocenda Pak Chong Smile

Ascocenda Princess Mikasa 'Blue'

Autor:  Jerzy Dziedzic

Data:  lipiec 2016

Pochodzenie:  kolekcja w³asna