Powrót do Galerii

Zootrophion hirtzii

Zootrophion hypodiscus

Zootrophion hypodiscus

Autor:  Piotr Piesik

Data:  listopad 2004

Pochodzenie:  kolekcja w³asna