Powrót do Galerii

Trichopilia fragrans

Trichopilia laxa

Trichopilia marginata

Autor:  Andrzej Szulc

Data:  lipiec 2006

Pochodzenie:  kolekcja w³asna