Powrót do Galerii

Stelis argentata

Stelis argentata

Stelis argentata

Autor:  Roman Drzewniak, Brno

Data:  marzec 2012

Pochodzenie:  kolekcja w³asna