Powrót do Galerii

Lepanthes telipogoniflora

Notylia ecuadorensis

Porroglossum portillae

Autor:  Grażyna Siemińska

Data:  kwiecień 2020

Pochodzenie:  kolekcja własna