Powrót do Galerii

Notylia ecuadorensis

Porroglossum portillae

Scaphosepalum aff. macrodactylum

Autor:  Grażyna Siemińska

Data:  kwiecień 2020

Pochodzenie:  kolekcja własna