Powrót do Galerii

Dendrobium oligophyllum

Dendrobium procumbens

Macroclinium christensonii

Autor:  Grażyna Siemińska

Data:  czerwiec 2020

Pochodzenie:  kolekcja własna