Powrót do Galerii

Dendrobium procumbens

Macroclinium christensonii

Podangis dactyloceras

Autor:  Grażyna Siemińska

Data:  czerwiec 2020

Pochodzenie:  kolekcja własna