Powrót do Galerii

Brassia arcuigera

Notylia rimbachii

Pleurothallis cardiostola

Autor:  Grażyna Siemińska

Data:  maj 2024

Pochodzenie:  kolekcja własna