Powrót do Galerii

Aerides odorata

Aerides odorata

Brassavola cucullata

Autor:  Tamara Florczak

Data:  lipiec 2024

Pochodzenie:  kolekcja w³asna