Powrót do Galerii

Brassavola cucullata

Brassavola cucullata

Brassocattleya Saint Andre

Autor:  Tamara Florczak

Data:  lipiec 2024

Pochodzenie:  kolekcja w³asna